Pedagodzy


mgr Jacek Farys - dyrektor szkoły
 
mgr Urszula Jaworska - wicedyrektor szkoły
 
mgr inż. Wojciech Połaniecki - kierownik szkolenia praktycznego
 

1.     Bajerczak Małgorzata - zawodowe przedmioty budowlane

2.     Barańska - Matyjasek Teresa - język polski / WOK

3.     Ks. Bąk Dominik - religia

4.     Bąk Mirosław - praktyczne przedmioty budowlane

5.     Bęben Agnieszka - zawodowe przedmioty z zakresu reklamy

6.     Bielak Michał - praktyczne przedmioty budowlane

7.     Bielecki Andrzej - praktyczne przedmioty budowlane

8.     Cichoń Karolina – zajęcia rewalidacyjne

9.     Cieślik Agata – język niemiecki

10. Dymanowski Tomasz - wychowanie fizyczne

11. Farys Jacek - wychowanie fizyczne

12. Greszczyńska Marta - bibliotekarz

13. Grzegorczyk Bogdan - praktyczne przedmioty budowlane

14. Hevalo Małgorzata - bibliotekarz

15. Hoyer Krzysztof - zawodowe przedmioty poligraficzne / zawodowe przedmioty z zakresu reklamy

16. Jankowski Jacek - fizyka

17. Jaworska Urszula – matematyka

18. Kepel Grażyna - matematyka

19. Kępińska Beata - wychowanie fizyczne / biologia

20. Kot Beata - geografia / przedsiębiorczość/ biologia

21. Krupińska Beata – chemia

22. Kwiatkowska Justyna - religia

23. Kwietniowska Anna - matematyka / zawodowe przedmioty informatyczne

24. Łapińska Iwona - język niemiecki / zawodowe przedmioty z zakresu reklamy

25. Majos Konrad – zawodowe przedmioty poligraficzne / fizyka

26. Maleszak Dorota - matematyka

27. Marcinowska Barbara - zawodowe przedmioty budowlane

28. Mirecka Martyna - zawodowe przedmioty z zakresu reklamy

29. Niedziela Roman - historia / edukacja dla bezpieczeństwa / WOS

30. Piórkowska Bożena – zajęcia rewalidacyjne

31. Połaniecki Wojciech - praktyczne przedmioty budowlane

32. Rutkowski Maciej - paktyczne przedmioty budowlane

33. Sachno Hanna – edukacja dla bezpieczeństwa / język rosyjski

34. Sławińska Ewelina - język angielski

35. Staruch Iwona - zawodowe przedmioty budowlane

36. Szymańska – Broś Sylwia - plastyka

37. Taras Katarzyna – język angielski

38. Tarnowska Małgorzata - język angielski

39. Tokarz Paweł - zawodowe przedmioty geodezyjne

40. Tokarz Zofia – zawodowe przedmioty geodezyjne

41. Wójcik Krzysztof - wychowanie fizyczne

42. Zagórna -Wrzosek Beata - język polski

43. Zając Andrzej - informatyka

44. Ziółkowska - Raban Hanna - pedagog szkolny / doradca zawodowy