Pedagodzy


mgr Jacek Farys - dyrektor szkoły
 
mgr Urszula Jaworska - wicedyrektor szkoły
 
mgr inż. Wojciech Połaniecki - kierownik szkolenia praktycznego
 
 1. Bajerczak Małgorzata - zawodowe przedmioty budowlane

 2. Barańska - Matyjasek Teresa - język polski / WOK

 3. Ks. Bąk Dominik - religia

 4. Bąk Mirosław - praktyczne przedmioty budowlane

 5. Bielak Michał - praktyczne przedmioty budowlane

 6. Bielecki Andrzej - praktyczne przedmioty budowlane

 7. Cichoń Karolina – zajęcia rewalidacyjne

 8. Cieślik Agata – język niemiecki

 9. Dymanowski Tomasz - wychowanie fizyczne

 10. Farys Jacek - wychowanie fizyczne

 11. Greszczyńska Marta - bibliotekarz

 12. Grzegorczyk Bogdan - praktyczne przedmioty budowlane

 13. Grzywacz-Czarnecka Anna - zawodowe przedmioty poligraficzne

 14. Hevalo Małgorzata - bibliotekarz

 15. Hoyer Krzysztof - zawodowe przedmioty poligraficzne / zawodowe przedmioty z zakresu reklamy

 16. Jankowski Jacek - fizyka

 17. Jaworska Urszula – matematyka

 18. Kepel Grażyna - matematyka

 19. Kępińska Beata - wychowanie fizyczne / biologia

 20. Kot Beata - geografia / przedsiębiorczość/ biologia

 21. Krupińska Beata – chemia

 22. Kwiatkowska Justyna - religia

 23. Kwietniowska Anna - matematyka / zawodowe przedmioty informatyczne

 24. Łapińska Iwona - język niemiecki / zawodowe przedmioty z zakresu reklamy

 25. Majos Konrad – zawodowe przedmioty poligraficzne / fizyka

 26. Maleszak Dorota - matematyka

 27. Marcinowska Barbara - zawodowe przedmioty budowlane

 28. Mirecka Martyna - zawodowe przedmioty z zakresu reklamy

 29. Niedziela Roman - historia / edukacja dla bezpieczeństwa / WOS

 30. Piórkowska Bożena – zajęcia rewalidacyjne

 31. Połaniecki Wojciech - praktyczne przedmioty budowlane

 32. Rutkowski Maciej - paktyczne przedmioty budowlane

 33. Sachno Hanna – edukacja dla bezpieczeństwa / język rosyjski

 34. Sławińska Ewelina - język angielski

 35. Staruch Iwona - zawodowe przedmioty budowlane

 36. Szymańska – Broś Sylwia - plastyka

 37. Taras Katarzyna – język angielski

 38. Tarnowska Małgorzata - język angielski

 39. Tokarz Paweł - zawodowe przedmioty geodezyjne

 40. Wójcik Krzysztof - wychowanie fizyczne

 41. Zagórna -Wrzosek Beata - język polski

 42. Zając Andrzej - informatyka

 43. Ziółkowska - Raban Hanna - pedagog szkolny / doradca zawodowy