RODO


 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych

 • Informacjao przetwarzaniu danych osobowych pracowników

 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w systemie monitoringu

 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zamówieniach publicznych

 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów

 • kontakt:

  Pan Michał Broda
  Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowcu Św.
  iod@budowlanka.net.pl